Photos: Powder day on Aspen Mountain | AspenTimes.com

Photos: Powder day on Aspen Mountain